Thailand Cyber Top Students 2021

การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในรายการ "THE 3rd ASEAN STUDENTS CONTEST ON INFORMATION SECURITY in 2021" ซึ่งจัดโดยประเทศเวียดนาม

TCTS2021

การแข่งขัน Thailand Cyber Top Students 2021

TCTS2021

Live พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลการแข่งขัน Thailand Cyber Top Students 2021 พร้อมเปิดตัวทีมชาติไทยไซเบอร์

Mobirise

Thailand Cyber Top Students 2021

ประกาศผลการแข่งขัน Thailand Cyber Top Students 2021

สกมช.ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 10 ทีม โดยทีมที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จะเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันในรายการ "THE 3rd ASEAN STUDENTS CONTEST ON INFORMATION SECURITY in 2021” จัดโดยประเทศเวียดนาม
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 ทีม เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
1) IDK IDK IDK : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) R0bocop : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
3) STDio : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
4) HeliosX6076 : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
5) ChaWink : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รางวัลชมเชย จำนวน 5 ทีม เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
6) RedCheep : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7) Chuan : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
8) Capt from Home : โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
9) WannaTry : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
10) GreenComputer : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สุดท้ายนี้ สกมช.ต้องขอขอบพระคุณผู้เข้าแข่งขันทุกทีมที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมการแข่งขันอื่นๆที่จะเกิดขึ้น สามารถติดตามได้ที่ Facebook NCSA Thailand เร็วๆนี้ค่ะ

รูปแบบการแข่งขัน

เป็นการแข่ง Capture the Flag ในรูปแบบ Jeopardy โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกโจทย์ในหัวข้อใดทำก่อนก็ได้ คะแนนของโจทย์แต่ละหัวข้อจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของโจทย์

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 • เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า สังกัดมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศไทย สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 18 - 22 ปี
 • รับสมัครเป็นทีม ทีมละ 4 คน สมาชิกต้องมาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันเดียวกัน
 • ผู้สมัคร 1คน สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
 • ชื่อทีมต้องมีความเหมาะสม ไม่หยาบคาย สามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได้
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด และผู้จัดงานพบว่ามีผู้เข้าแข่งขันทำผิดข้อกำหนดหรือกติกาใด ๆ ระหว่างการแข่งขัน ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขันของทีมดังกล่าวและการตัดสินของผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดกติกาการแข่งขัน
เป็นการแข่ง Capture the Flag ในรูปแบบ Jeopardy แบบออนไลน์ มีหัวข้อดังนี้

 • Pwnable (exploiting software errors, buffer overflow, format string, shellcode...)
 • Reverse engineering (software source code reverse engineering, unpacking the packers, crypters to protect the software)
 • Web (Web application attack techniques)
 • Network/Forensic (Investigate, analyze, trace digital cases)
 • Crypto/ACM (Decode puzzles, attack cryptographic algorithms, use programming/algorithmic skills to solve games, mazes...)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2564

ระยะเวลาการแข่งขัน : วันที่ 28 ส.ค.2021 เวลา 9:00 - 17:00 น. (รวมเวลา 8 ชั่วโมง)

เกณฑ์การตัดสิน
รอบคัดเลือก คัดเลือกจากทีมที่ทำคะแนนได้สูงสุดและส่งคำตอบเร็วที่สุด จำนวน 10 ทีม
รอบที่ 2 คัดเลือกจากการสัมภาษณ์ จำนวน 5 ทีม โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity จากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและบริษัท FireEye(Thailand) จำกัดโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity จากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และบริษัท FireEye (Thailand) จำกัด

รางวัล พร้อมเกียรติบัติ 
➢ ชนะเลิศ จำนวน 5 ทีม
       - เงินรางวัล ทีมละ 4,000 บาท
       - เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในรายการ "THE 3rd ASEAN STUDENTS CONTEST ON INFORMATION SECURITY in 2021" ซึ่งจัดโดยประเทศเวียดนาม
       - โอกาสในการฝึกงานกับทีม Mandiant ของ บริษัท FireEye (Thailand) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทด้าน Cybersecurity ชั้นนำระดับโลก
➢ สำหรับผลการแข่งขันตั้งแต่รอบคัดเลือก ทีมที่มีคะแนนจะได้รับมอบเกียรติบัตร

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
ได้ที่ https://ctfad.live/tcts2021

หมายเหตุ
▪️ ในการแข่งขันแต่ละรอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละท่านต้องจัดเตรียมคือ คอมพิวเตอร์ (เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เสถียร), กล้อง Webcam และไมโครโฟน
▪️ หากเกิดข้อโต้แย้งใด ๆ ระหว่างการแข่งขัน การตัดสินของผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด
▪️ กำหนดการสำหรับการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสมของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

พ.ต.ปวิช บูรพาชลทิศน์
โทร.081-466-4545
[email protected]
ร.อ.นพรัตน์ สุจินดา
โทร.089-600-6626
[email protected]
และทาง facebook fanpage ของ NCSA

© Copyright 2021 All Rights Reserved. Powered by ctfad.live

Mobirise website builder - Visit site